Retour- en teruggavebeleid

Onbedrukte artikelen die zijn verpakt in de originele (onbeschadigde) verpakking, kunnen worden geretourneerd. Wij hanteren hiervoor de onderstaande richtlijnen. De Wet Koop op Afstand geldt alleen bij consumentenkoop. Wanneer u direct een bestelling voor een groter aantal artikelen plaatst, zonder eerst één monster te bestellen, dan zijn er kosten verbonden aan het retourneren. Die kosten zijn 5% van de orderwaarde van de retour te nemen artikelen, met een minimum van 15 euro (exclusief BTW). Retournering is mogelijk binnen 14 werkdagen na aflevering. Wij verzoeken u eerst contact op te nemen voor retourneren. Goederen die op eigen initiatief worden teruggestuurd, kunnen verloren raken bij de post. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Bewaar daarom uw verzendbewijs zorgvuldig. Conform de wet, zijn kosten voor het retourneren altijd voor rekening van de koper. PennenshopXL crediteert het totaalbedrag binnen 14 dagen op uw rekening. Zendingen onder rembours zijn niet mogelijk en zullen worden geweigerd.

Bedrukte artikelen zijn uitgesloten van herroepingsrecht en nemen wij niet retour. Dat geldt natuurlijk niet indien geleverde aantoonbare artikelen mankementen of drukfouten vertonen. Heeft u opmerkingen of zijn de bedrukte artikelen niet naar wens? Neemt u dan contact met ons op. Wij streven naar de best mogelijke kwaliteit en mocht er onverhoopt iets zijn waardoor u niet helemaal tevreden bent, dan horen wij dat graag van u.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gegevens die aan ons zijn verstrekt en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.
Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabrikagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan PennenshopXL worden medegedeeld.

Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten, schriftelijk aan PennenshopXL worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat PennenshopXL daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever.