MVO en ISO certificering

PennenshopXL over hun MVO

Wij vinden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) belangrijk. Een maatschappelijk gezonde leefomgeving is essentieel voor onze evolutie en we investeren graag duurzaam in de toekomst van onze planeet. We werken volgens de Code of Conduct vanuit de branchevereniging Platform Promotional Products (PPP) voor een betere maatschappij en milieu. We beoordelen onze leveranciers en fabrikanten op hun duurzame aspecten. We reduceren drukwerk en we richten onze interne processen bewust en maatschappelijk verantwoord in. Op de werkvloer wordt afval gescheiden in papier, krimpfolie en restafval. Onze hallen zijn voorzien van vloerverwarming wat tot minder verspilling leidt. De lichtkoepels voorzien de hallen van natuurlijke warmte en licht en het kantoor wordt groen gehost. Onze verpakkingsmaterialen zijn gerecycled of recyclebaar. Onze volledige collectie wordt voornamelijk digitaal aangeboden en daardoor wordt verspreiding van brochures en drukwerk tot een minimum beperkt. Onze correspondentie en facturering wordt voornamelijk digitaal gedaan. Ieder jaar etaleren wij bewust een collectie duurzame promotionele artikelen en relatiegeschenken die voorzien zijn van erkende Bio en Eko keurmerken. Producten en keurmerken met een maatschappelijk verantwoorde achtergrond.

Ook zijn wij ISO 9001 en  14001 gecertificeerd

Al veel bedrijven en organisaties zijn ISO 9001 gecertificeerd maar slechts een klein percentage is ISO 9001 én 14001. ISO kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om ondernemers te helpen hun bedrijf zo goed mogelijk te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Je kunt er dus op vertrouwen wanneer een bedrijf ISO gecertificeerd is dat dit bedrijf 100% aan alle eisen welke een norm stelt voldoet. Een onafhankelijke externe organisatie, de certificatie-instelling, heeft dit uit onderzoek (certificatie-audit) geconcludeerd en het ISO certificaat toegekend. ISO 14001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem is daarin gedefinieerd als dat deel van het algemene managementsysteem van de organisatie dat wordt gebruikt om het milieubeleid te ontwikkelen en te implementeren en milieuaspecten te beheersen. Het doel van ISO 14001-certificatie is om alle partijen vertrouwen te geven dat het milieumanagementsysteem aan alle eisen voldoet.

[productsvs skus=”AP731650-00,LT87518_N0002,AP805892,LT87290_N0094″]

Laat uw promotiepennen bedrukken bij Pennenshopxl.nl